المرور للمحتوى اﻷساسي

ويلكام ماب مارساي تجميع ومشاركة تجارب المهاجرين

5 نتائج لأجل أصل: سوداني

Récit de Moayad

Moayad 30 male

Récit de Moayad, 30 ans, soudainais, arrivé à Marseille en 2015, après avoir traversé l’Égypte et l'Italie (Vintimille).